Slaget om Stockholm, finalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "The overall winner" Johan Hansen (Kindwalls) mottager stiligt pris från   
    arrangören!